Aktuellt hösten 2022

Senaste år bildades föreningen Kamratvallen rf vars mission är att bygga och förvalta Kamratvallen 3 i Sandviken i Vasa intill Allaktivitetsplan. Målet är att ge Vasa IFK ett hem för sina juniorer och representationslag!

Planerna har fått mer konkreta former i och med att arrendeavtalet har undertecknats med arrendegivaren Vasa stad. Likaså har situationsplaner och övriga ritningar godkänts av styrelsen.

Finlands Bollförbund (FBF) har beviljat s.k HatTrick-stöd till projektet på 25.000 euro euro och även Aktiastiftelsen har gett ett bidrag på 8.000 euro. Staten har gett 95.000 euro i bidrag för byggande av Kamratvallen 3 och vidare har bl.a Svenska Odlingens befrämjande och Ollqvists Stiftelse stött byggandet med bidrag. Vasa stad har beviljat Kamratvallen rf ett stöd på 50.000 euro. Under vintern och våren kommer insamling av medel att fortsätta för att vi skall kunna slutföra del 1 av projektet genom att lägga konstgräsmattan på den grund som byggts.

Den godkända och uppdaterade projektplanen tar sikte på att man våren 2023 skall kunna använda Kamratvallen för träning och match. Detta skede av projektplanen (del 1) innehåller byggandet av den fullstora konstgräsplanen och läktare för ca 700 personer. Efter att konstgräsplanen och läktaren färdigställs vidtar arbetet med att skapa ett klubbhus innehållande omklädningsutrymmen, café och föreläsningsutrymmen m.m.

Vi kan alla vara med och hjälpa till! För privatpersoner görs det enklast genom att bli ständig medlem i Kamratvallen rf för en summa om 150 euro. För företag finns ett flertal olika alternativ att vara med och synas.

Läs mer om möjligheter till att stöda och sponsorera Kamratvallen på hemsidan under rubriken ”sponsorering”!