Bakgrund

Föreningen Vasa IFK rf är en av landets äldsta fotbollsföreningar och har under sina 120 år visat prov på både bredd och spets i sin verksamhet. Föreningen kan titulera sig finländsk mästare i fotboll både på senior- och juniornivå men framförallt så har Vasa IFK utmärkt sig som en förening som värnat om såväl flickor som pojkar i sin verksamhet. Vasa IFK har under hela sin historia varit en naturlig samlingsplats för Vasanejdens fotbollsspelande ungdomar.

Bristen på eget utrymme som en träningsplan och en klubblokal har varit ett ständigt gissel för föreningen. Föreningen hade under åren 1949 – 1977 möjlighet att samla sin verksamhet till ett eget träningsområde benämnt Kamratvallen. Olyckligtvis har såväl Kamratvallen 1 och Kamratvallen 2 blivit fråntagna föreningen på grund av byggandet av dels motorvägen och dels Karlsplan.

Kamratvallen

”Må vi alla med tanke på föreningens framtid bidraga till att tanken på en Kamratvall 3 kan förverkligas.”

Så skrev Georg Braxén I VASA IFK:s 85-årshistorik för 36 år sedan.

Vasa IFK hade  tidigare byggt två stycken fotbollsplaner för sin verksamhet. Planerna har haft benämningen Kamratvallen 1 och Kamratvallen 2. Båda dess planer blev man tvungen att överge på grund av dels byggandet av motorvägen och dels byggandet av Karlsplanen. Den första Kamratvallen byggdes tack vare en enorm talkoinsats och den var klar för användning i juni 1949.  Den fanns på ett låglänt men öppen ängsmark mellan Sandviks villan och Bragegården. På en fråga en gång hur det var möjligt för VIFK att finansiera projektet gav ordföranden Lasse Hartman följande korthuggna svar: ”Det finns goda människor”.

Kamratvallens öde beseglades år 1962 när det stod klart att stadens södra infart kommer att gå tvärs över Kamratvallen. Men VIFK gav sig inte utan påbörjade år 1963 byggandet av Kamratvallen 2. Den stod färdig i augusti 1965 och blev ett kärt hem för tusentals juniorer under årens lopp. Beklagligtvis måste VIFK återigen avstå från sin träningsplan innan arrendetiden för Kamratvallen 2 hunnit gå ut. Denna gång var det Vasa stad som bröt kontraktet för att man ”behövde” området för en ny idrottsanläggning, Karlsplanen.

I samband med att Vasa IFK blev tvunget att avyttra Kamratvallen 2 för att bereda plats för Karlsplan startade även sökandet efter ett nytt område för ”Kamratvallen 3”. En mängd placeringsförslag har framförts under årens lopp men inte fått stadens eller föreningens välsignelse.

I samband med att det uppgjordes en ny delgeneralplan för Sandvikens idrottsområde 2013-2014 var Vasa IFK mycket aktivt med i processen genom att söka fram ett område som skulle lämpa sig för Kamratvallen 3. I samband med detta så erbjöd Vasa stad föreningen ett område som godkändes och därmed reserverades för byggandet av en träningsplan/hall för Vasa IFK. Vasa stads fullmäktige har även bl.a på 80-talet uttryckt en enhällig vilja att Vasa IFK skall ges ett ersättande område i stället för för Kamratvallen 2 och dessa löften uppfylls i och med det nya området för Kamratvallen 3. Markarbeten bereds så att den motsvarar Kamratvallen 2 på Allaktivitetsområdet i Sandviken.

På detta område vill nu VIFK färdigställa Kamratvallen 3 innefattande en fullstor konstgräsplan, klubbstuga med sociala utrymmen och läktare.