Ta kontakt:

Ordförande Henrik Skytte
E-post: henrik.skytte[at]netikka.fi
Tel.nr: +358 500 161602

 

Projektledare Tor Sparv
E-post: toffe.sparv[at]gmail.com
Tel.nr: +358 44 755 9855

 

Ansvarig byggmästare Tom Rabb
Tel.nr: +358 50 3524 180

 

Frågor kring Kamratvallen – kontakta oss via info@kamratvallen.fi